Axi Event Services
tsm - procs
Sat Dec 09 03:22:03 2023
 

Sat Dec 9 03:21:56 CET 2023 - Processes ok

green dsmserv (found 1, req. between 1 and 1)
green dsm-graphd.pl (found 1, req. 1 or more)
green watchbog (found 0, req. at most 0)

 PID PPID USER   STARTED S PRI %CPU     TIME %MEM    RSZ    VSZ CMD
  1   0 root    Dec 27 S 19 0.1   13:06:41 1.1    5456   226200 /lib/systemd/systemd --system --deserialize 33
  2   0 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:04 0.0     0     0 [kthreadd]
  7   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [mm_percpu_wq]
  8   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:30:21 0.0     0     0 [ksoftirqd/0]
  9   2 root    Dec 27 I 19 0.0   01:36:22 0.0     0     0 [rcu_sched]
  10   2 root    Dec 27 I 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [rcu_bh]
  11   2 root    Dec 27 S 139 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [migration/0]
  12   2 root    Dec 27 S 139 0.0   00:01:49 0.0     0     0 [watchdog/0]
  13   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [cpuhp/0]
  14   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [kdevtmpfs]
  15   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [netns]
  16   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [rcu_tasks_kthre]
  17   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [kauditd]
  18   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:01:06 0.0     0     0 [khungtaskd]
  19   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [oom_reaper]
  20   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [writeback]
  21   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:11 0.0     0     0 [kcompactd0]
  22   2 root    Dec 27 S 14 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [ksmd]
  23   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [crypto]
  24   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [kintegrityd]
  25   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [kblockd]
  26   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [ata_sff]
  27   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [md]
  28   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [edac-poller]
  29   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [devfreq_wq]
  30   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [watchdogd]
  34   2 root    Dec 27 S 19 0.0   02:01:15 0.0     0     0 [kswapd0]
  35   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [kworker/u3:0]
  36   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [ecryptfs-kthrea]
  78   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [kthrotld]
  79   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [acpi_thermal_pm]
  80   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_eh_0]
  81   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_0]
  82   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_eh_1]
  83   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_1]
  91   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [ipv6_addrconf]
 100   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [kstrp]
 117   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [charger_manager]
 177   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:04 0.0     0     0 [scsi_eh_2]
 178   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [mpt_poll_0]
 179   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [mpt/0]
 180   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_2]
 181   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_eh_3]
 182   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_3]
 183   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_eh_4]
 184   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_4]
 185   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_eh_5]
 186   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_5]
 187   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_eh_6]
 188   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_6]
 189   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_eh_7]
 190   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_7]
 191   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_eh_8]
 192   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_8]
 193   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_eh_9]
 194   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_9]
 195   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_eh_10]
 196   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_10]
 199   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_eh_11]
 203   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_11]
 204   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_eh_12]
 205   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_12]
 207   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_eh_13]
 209   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_13]
 212   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_eh_14]
 214   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_14]
 216   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_eh_15]
 217   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_15]
 218   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_eh_16]
 220   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_16]
 222   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_eh_17]
 223   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_17]
 224   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_eh_18]
 228   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_18]
 229   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_eh_19]
 230   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_19]
 232   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_eh_20]
 233   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_20]
 237   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_eh_21]
 239   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_21]
 240   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_eh_22]
 242   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_22]
 244   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_eh_23]
 246   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_23]
 248   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_eh_24]
 251   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_24]
 252   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_eh_25]
 254   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_25]
 256   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_eh_26]
 258   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_26]
 260   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_eh_27]
 263   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_27]
 264   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_eh_28]
 267   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_28]
 270   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_eh_29]
 272   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_29]
 274   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_eh_30]
 277   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_30]
 278   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_eh_31]
 280   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_31]
 309   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_eh_32]
 310   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [scsi_tmf_32]
 311   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [ttm_swap]
 314   2 root    Dec 27 S 90 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [irq/16-vmwgfx]
 328   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [kdmflush]
 329   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [bioset]
 331   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [kdmflush]
 333   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [bioset]
 348   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [kdmflush]
 349   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [bioset]
 432   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [raid5wq]
 490   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:02:36 0.0     0     0 [jbd2/dm-2-8]
 491   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [ext4-rsv-conver]
 559   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [rpciod]
 560   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [xprtiod]
 571   1 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:34 0.1    716   179640 /sbin/lvmetad -f
 572   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [iscsi_eh]
 580   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [ib-comp-wq]
 581   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [ib-comp-unb-wq]
 582   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [ib_mcast]
 583   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [ib_nl_sa_wq]
 593   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [rdma_cm]
 808   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:01:11 0.0     0     0 [jbd2/dm-1-8]
 809   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [ext4-rsv-conver]
 813   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:03:53 0.0     0     0 [jbd2/dm-0-8]
 816   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [ext4-rsv-conver]
 825   1 root    Dec 28 S 19 0.0   00:31:46 0.6    3068   165328 /usr/bin/perl /home/users/axiroot/scripts/bin/tsm/dsm-graphd.pl
 835   1 root    Dec 27 S 19 0.0   00:01:13 0.0    244   47608 /sbin/rpcbind -f -w
 963   1 root    Dec 27 S 19 0.0   00:12:11 0.2    1312   287848 /usr/lib/accountsservice/accounts-daemon
 973   1 root    Dec 27 S 19 0.0   00:02:06 0.0    380   31624 /usr/sbin/cron -f
 974   1 root    Dec 27 S 19 0.0   00:03:39 0.5    2808   72140 /lib/systemd/systemd-logind
 999   1 root    Dec 27 S 19 0.0   00:05:38 0.0    272   652580 /usr/bin/lxcfs /var/lib/lxcfs/
 1005   1 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0    404   171120 /usr/bin/python3 /usr/bin/networkd-dispatcher --run-startup-triggers
 1006   1 message+  Dec 27 S 19 0.0   00:05:41 0.3    1496   50388 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
 1017   1 syslog   Dec 27 S 19 0.0   00:03:55 0.1    752   263048 /usr/sbin/rsyslogd -n
 1027   1 daemon   Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0    228   28336 /usr/sbin/atd -f
 1028   1 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0    228   187424 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unattended-upgrade-shutdown --wait-for-signal
 1035   1 root    Dec 27 S 19 0.0   00:01:36 0.1    928   288884 /usr/lib/policykit-1/polkitd --no-debug
 1040   1 _chrony  Dec 27 S 19 0.0   00:01:44 0.0    308   108288 /usr/sbin/chronyd
 1069   1 root    Dec 27 S 19 0.0   00:02:51 0.1    632   72304 /usr/sbin/sshd -D
 1076   1 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     60   16488 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear tty1 linux
 1302   1 root    Dec 27 S 19 0.0   00:08:06 0.1    660    4616 /home/users/axiroot/scripts/monitor-client/bin/xymonlaunch --config=/home/users/axiroot/scripts/monitor-client/etc/clientlaunch.cfg --log=/home/users/axiroot/scripts/monitor-client/logs/clientlaunch.log --pidfile=/home/users/axiroot/scripts/monitor-client/logs/clientlaunch.TSM.pid
 2123   2 root   00:25:28 I 19 0.0   00:00:03 0.0     0     0 [kworker/0:0]
 2459   1 staf    Dec 27 S 19 0.0   00:00:26 0.2    1428   76768 /lib/systemd/systemd --user
 2464 2459 staf    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     4   193668 (sd-pam)
 2662   2 root    Dec 27 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [nfsiod]
 2677   2 root    Dec 27 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [NFSv4 callback]
 2685   1 root    Dec 27 S 19 0.1   10:09:53 24.5   120828   236348 ./dsmserv QUIET
10186 25598 www-data 06:25:04 S 19 0.0   00:00:00 0.4    2408   80472 /usr/sbin/apache2 -k start
10187 25598 www-data 06:25:04 S 19 0.0   00:00:00 0.3    1588   828468 /usr/sbin/apache2 -k start
10188 25598 www-data 06:25:04 S 19 0.0   00:00:00 0.3    1784   828468 /usr/sbin/apache2 -k start
11578   2 root   01:54:25 I 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [kworker/u2:2]
14034   2 root    Nov 30 I 39 0.0   00:00:29 0.0     0     0 [kworker/0:2H]
18906   2 root   03:06:19 I 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [kworker/u2:1]
19339   2 root   03:11:42 I 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [kworker/0:2]
20006   2 root   03:12:12 I 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [kworker/u2:0]
20441 1302 root   03:21:56 S 19 0.0   00:00:00 0.1    880    4636 /bin/sh /home/users/axiroot/scripts/monitor-client/bin/xymonclient.sh
20442 1302 root   03:21:56 R 19 25.0   00:00:00 4.8   23728   59724 /usr/bin/perl -w /home/users/axiroot/scripts/monitor-client/ext/AxiRootScripts-log.pl
20446 1302 root   03:21:56 R 19 26.0   00:00:00 4.9   24256   60448 /usr/bin/perl /home/users/axiroot/scripts/monitor-client/ext/Linux/docker.pl
20447 1302 root   03:21:56 R 19 25.0   00:00:00 4.9   24272   60300 /usr/bin/perl /home/users/axiroot/scripts/monitor-client/ext/Linux/systemd.pl
20448 1302 root   03:21:56 S 19 17.0   00:00:00 3.5   17716   49504 /usr/bin/perl /home/users/axiroot/scripts/monitor-client/ext/tsm-disk-monitoring.pl
20461 20441 root   03:21:56 S 19 0.0   00:00:00 0.3    1780    4636 /bin/sh /home/users/axiroot/scripts/monitor-client/bin/xymonclient-linux.sh
20471   1 root   03:21:56 S 19 0.0   00:00:00 0.1    836    4636 sh -c iostat -d -k -p ALL 290 2 1>/home/users/axiroot/scripts/monitor-client/tmp/xymon_iostat1.20444 2>&1; mv /home/users/axiroot/scripts/monitor-client/tmp/xymon_iostat1.20444 /home/users/axiroot/scripts/monitor-client/tmp/xymon_iostat1
20473 20471 root   03:21:56 S 19 0.0   00:00:00 0.1    764    7812 iostat -d -k -p ALL 290 2
20478   1 root   03:21:56 S 19 0.0   00:00:00 0.1    832    4636 sh -c iostat -d -k -p ALL -x 290 2 1>/home/users/axiroot/scripts/monitor-client/tmp/xymon_iostat2.20444 2>&1; mv /home/users/axiroot/scripts/monitor-client/tmp/xymon_iostat2.20444 /home/users/axiroot/scripts/monitor-client/tmp/xymon_iostat2
20480 20478 root   03:21:56 S 19 0.0   00:00:00 0.1    804    7812 iostat -d -k -p ALL -x 290 2
20490 20448 root   03:21:57 S 19 0.0   00:00:00 0.1    832    4636 sh -c /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsmadmc -id=tsmbatch -passw=batchtsm -tabd -errorlogname=/home/users/axiroot/scripts/log/tsm/www-dsmadmc.log select DEVCLASS_NAME,DIRECTORY from DEVCLASSES where DEVTYPE=\'FILE\'
20491 20490 root   03:21:57 S 19 0.0   00:00:00 2.9   14728   53396 /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsmadmc -id=tsmbatch -passw=batchtsm -tabd -errorlogname=/home/users/axiroot/scripts/log/tsm/www-dsmadmc.log select DEVCLASS_NAME,DIRECTORY from DEVCLASSES where DEVTYPE='FILE'
20493 20491 root   03:21:57 S 19 0.0   00:00:00 0.1    784    4636 sh -c /usr/bin/lsb_release -ds 2>/dev/null
20494 20493 root   03:21:57 R 19 0.0   00:00:00 1.9    9536   30372 /usr/bin/python3 -Es /usr/bin/lsb_release -ds
20519 20461 root   03:21:57 R 19 0.0   00:00:00 0.5    2832   34412 ps -Aww -o pid,ppid,user,start,state,pri,pcpu,time:12,pmem,rsz:10,vsz:10,cmd
24772   1 systemd+  Mar 13 S 19 0.0   00:05:31 0.2    1168   71728 /lib/systemd/systemd-networkd
24831   1 systemd+  Mar 13 S 19 0.0   00:03:59 0.2    1344   70624 /lib/systemd/systemd-resolved
24879   1 root    Mar 13 S 20 0.0   00:19:10 7.8   38880   211712 /lib/systemd/systemd-journald
25424   1 root    Mar 13 S 19 0.0   00:02:11 0.3    1828   45180 /lib/systemd/systemd-udevd
25598   1 root    Mar 13 S 19 0.0   00:17:11 0.3    1872   76096 /usr/sbin/apache2 -k start
25717   1 root    Mar 05 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0   91464 /usr/bin/VGAuthService
25718   1 root    Mar 05 S 39 0.0   06:32:45 0.3    1616   144904 /usr/bin/vmtoolsd
27239   2 root    Mar 05 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [xfsalloc]
27240   2 root    Mar 05 I 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [xfs_mru_cache]
27252   2 root    Mar 05 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [jfsIO]
27253   2 root    Mar 05 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [jfsCommit]
27254   2 root    Mar 05 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [jfsSync]
27632   2 root    Dec 06 I 39 0.0   00:00:31 0.0     0     0 [kworker/0:1H]


Status unchanged in 68 days, 6 hours, 36 minutes
Status message received from 127.0.0.1
Client data available
 
xymongraph processes Zoom graphXymon 4.3.30