Axi Event Services
tsm - its-filesystem
Sun Dec 03 19:32:47 2023
 

Sunday 03 December 2023 - 19:32:47


'Mounted': zo is het momenteel gemount
'Config': zo staat het in de configuratie
File System Status Mounted :: Device Mounted :: Type Config :: AutoMount Config :: Device Config :: Type Config :: Info
/ green /dev/mapper/ubuntu--vg-root
Link naar dm-2
ext4 yes /dev/mapper/ubuntu--vg-root ext4  
/data green /dev/mapper/datavg-datalv
Link naar dm-1
ext4 yes /dev/datavg/datalv auto  
/ds414/tivoli green Mounted en gevonden als duplicate mount ARRAY(0x560634888980) ds414:/volume2/tivoli
Link naar tivoli
nfs4 - - - - - - - - -  
/home green /dev/mapper/datavg-homelv
Link naar dm-0
ext4 yes /dev/datavg/homelv auto  


Voor linux worden de filesystemen opgezocht door de configuratie file /etc/fstab na te kijken. Voor AIX wordt de output van lsfs gebruikt om de filesystemen te vinden. Aanpassingen gebeuren het best via smit. Script: /home/users/axiroot/scripts/monitor-client/ext/its-filesystems.pl
Config file: /home/users/axiroot/scripts/etc/monitor/its-fscheck.cfg Je kan hier de optie MANUALMOUNT zetten per filesysteem om aan te geven dat deze file systemen manueel gemount en geunmount worden -------- Deze check draait op server TSM Program name: /home/users/axiroot/scripts/monitor-client/ext/its-filesystems.pl


Status unchanged in 62 days, 22 hours, 50 minutes
Status message received from 127.0.0.1
Client data availableXymon 4.3.30