Axi Event Services
geuze - its-filesystem
Fri Sep 18 18:43:45 2020
 

Friday 18 September 2020 - 18:43:45


File System Status Mount :: Device Mount :: Type System :: AutoMount System :: Device System :: Type System :: Info
/ green /dev/mapper/ubuntu--vg-root
Link naar ../dm-1
ext4 yes /dev/mapper/ubuntu--vg-root
Link naar ../dm-1
ext4  
/data green ds414:/volume2/data nfs4 yes ds414:/volume2/data nfs  
/home green /dev/mapper/datavg-homelv
Link naar ../dm-0
ext4 yes /dev/datavg/homelv
Link naar ../dm-0
auto  


Voor linux worden de filesystemen opgezocht door de configuratie file /etc/fstab na te kijken. Voor AIX wordt de output van lsfs gebruikt om de filesystemen te vinden. Aanpassingen gebeuren het best via smit. Script: /home/users/axiroot/scripts/monitor-client/ext/its-filesystems.pl
Config file: /home/users/axiroot/scripts/etc/monitor/its-fscheck.cfg Je kan hier de optie MANUALMOUNT zetten per filesysteem om aan te geven dat deze file systemen manueel gemount en geunmount worden


Status unchanged in 13 days, 3 hours, 9 minutes
Status message received from 192.168.0.2
Client data availableXymon 4.3.28