Axi Event Services
geuze - its-filesystem
Sat Jul 24 03:32:49 2021
 

Saturday 24 July 2021 - 03:32:49


File System Status Mount :: Device Mount :: Type System :: AutoMount System :: Device System :: Type System :: Info
/ green /dev/mapper/ubuntu--vg-root
Link naar ../dm-1
ext4 yes /dev/mapper/ubuntu--vg-root
Link naar ../dm-1
ext4  
/data green ds414:/volume2/data nfs4 yes ds414:/volume2/data nfs  
/home green /dev/mapper/datavg-homelv
Link naar ../dm-0
ext4 yes /dev/datavg/homelv
Link naar ../dm-0
auto  
/snap/core18/2066 green Mounted en gevonden als duplicate mount /snap/core18/2066 /dev/loop1 squashfs - - - - - - - - -  
/snap/core18/2074 green Mounted en gevonden als duplicate mount /snap/core18/2074 /dev/loop3 squashfs - - - - - - - - -  
/snap/lxd/20326 green Mounted en gevonden als duplicate mount /snap/lxd/20326 /dev/loop4 squashfs - - - - - - - - -  
/snap/lxd/21029 green Mounted en gevonden als duplicate mount /snap/lxd/21029 /dev/loop6 squashfs - - - - - - - - -  
/snap/snapd/12159 green Mounted en gevonden als duplicate mount /snap/snapd/12159 /dev/loop0 squashfs - - - - - - - - -  
/snap/snapd/12398 green Mounted en gevonden als duplicate mount /snap/snapd/12398 /dev/loop5 squashfs - - - - - - - - -  
/sys/fs/bpf green Mounted en gevonden als duplicate mount /sys/fs/bpf none bpf - - - - - - - - -  


Voor linux worden de filesystemen opgezocht door de configuratie file /etc/fstab na te kijken. Voor AIX wordt de output van lsfs gebruikt om de filesystemen te vinden. Aanpassingen gebeuren het best via smit. Script: /home/users/axiroot/scripts/monitor-client/ext/its-filesystems.pl
Config file: /home/users/axiroot/scripts/etc/monitor/its-fscheck.cfg Je kan hier de optie MANUALMOUNT zetten per filesysteem om aan te geven dat deze file systemen manueel gemount en geunmount worden


Status unchanged in 110 days, 7 hours, 23 minutes
Status message received from 192.168.0.2
Client data availableXymon 4.3.30