Axi Event Services
geuze - its-filesystem
Wed Jan 20 07:37:13 2021
 

Wednesday 20 January 2021 - 07:37:13


File System Status Mount :: Device Mount :: Type System :: AutoMount System :: Device System :: Type System :: Info
/ green /dev/mapper/ubuntu--vg-root
Link naar ../dm-1
ext4 yes /dev/mapper/ubuntu--vg-root
Link naar ../dm-1
ext4  
/data green ds414:/volume2/data nfs4 yes ds414:/volume2/data nfs  
/home green /dev/mapper/datavg-homelv
Link naar ../dm-0
ext4 yes /dev/datavg/homelv
Link naar ../dm-0
auto  
/snap/core18/1944 green Mounted en gevonden als duplicate mount /snap/core18/1944 /dev/loop1 squashfs - - - - - - - - -  
/snap/lxd/18150 green Mounted en gevonden als duplicate mount /snap/lxd/18150 /dev/loop2 squashfs - - - - - - - - -  
/snap/snapd/10492 green Mounted en gevonden als duplicate mount /snap/snapd/10492 /dev/loop0 squashfs - - - - - - - - -  
/snap/snapd/10707 green Mounted en gevonden als duplicate mount /snap/snapd/10707 /dev/loop3 squashfs - - - - - - - - -  
/sys/fs/bpf green Mounted en gevonden als duplicate mount /sys/fs/bpf none bpf - - - - - - - - -  


Voor linux worden de filesystemen opgezocht door de configuratie file /etc/fstab na te kijken. Voor AIX wordt de output van lsfs gebruikt om de filesystemen te vinden. Aanpassingen gebeuren het best via smit. Script: /home/users/axiroot/scripts/monitor-client/ext/its-filesystems.pl
Config file: /home/users/axiroot/scripts/etc/monitor/its-fscheck.cfg Je kan hier de optie MANUALMOUNT zetten per filesysteem om aan te geven dat deze file systemen manueel gemount en geunmount worden


Status unchanged in 21 days, 20 hours, 57 minutes
Status message received from 192.168.0.2
Client data availableXymon 4.3.30