Axi Event Services
domotica - its-filesystem
Fri Sep 18 22:20:02 2020
 

Friday 18 September 2020 - 22:20:02


File System Status Mount :: Device Mount :: Type System :: AutoMount System :: Device System :: Type System :: Info
/ green /dev/mapper/ubuntu--vg-root
Link naar ../dm-1
ext4 yes /dev/mapper/ubuntu--vg-root
Link naar ../dm-1
ext4  
/home green /dev/mapper/datavg-homelv
Link naar ../dm-0
ext4 yes /dev/datavg/homelv
Link naar ../dm-0
auto  


Voor linux worden de filesystemen opgezocht door de configuratie file /etc/fstab na te kijken. Voor AIX wordt de output van lsfs gebruikt om de filesystemen te vinden. Aanpassingen gebeuren het best via smit. Script: /home/users/axiroot/scripts/monitor-client/ext/its-filesystems.pl
Config file: /home/users/axiroot/scripts/etc/monitor/its-fscheck.cfg Je kan hier de optie MANUALMOUNT zetten per filesysteem om aan te geven dat deze file systemen manueel gemount en geunmount worden


Status unchanged in 24 days, 11 hours, 25 minutes
Status message received from 192.168.0.5
Client data availableXymon 4.3.28